اولین و تنها مرجع استخدام نیروی متخصص در معدن

حمید رحیمی

پیشرو در عرصه منابع و منرالهای افغانستان
(0)
دنبال کردن
چیزی درباره شرکت

شرکت اکتشاف، استخراج، فراوری و تجارت منرالهای معدنی.

0 دیدگاه

به این کمپانی امتیاز دهید (هنوز دیدگاهی ندارد)

تعادل کار/زندگی
انطباق و رفتار
مدیریت ارشد
فرهنگ و ارزش

این شرکت آگهی استخدام فعال ندارد

حمید رحیمی

پیشرو در عرصه منابع و منرالهای افغانستان
(0)