اولین و تنها مرجع استخدام نیروی متخصص در معدن

سید ایوب حسینی مهر

محدوده معدنی از شما، سرمایه گذاری از ما
(0)
دنبال کردن
تصاویر اداره
*

0 دیدگاه

به این کمپانی امتیاز دهید (هنوز دیدگاهی ندارد)

تعادل کار/زندگی
انطباق و رفتار
مدیریت ارشد
فرهنگ و ارزش

این شرکت آگهی استخدام فعال ندارد

سید ایوب حسینی مهر

محدوده معدنی از شما، سرمایه گذاری از ما
(0)