اولین و تنها مرجع استخدام نیروی متخصص در معدن

مطالعات معدنی

مطالعه در کنار بهره وری مساوی خلق ارزش افزوده
(0)
دنبال کردن
چیزی درباره شرکت

شرکت در زمینه مطالعاتی ،پی جویی ، اکتشاف ، استخراج و امور فروش ماده معدنی میباشد

 

0 دیدگاه

به این کمپانی امتیاز دهید (هنوز دیدگاهی ندارد)

تعادل کار/زندگی
انطباق و رفتار
مدیریت ارشد
فرهنگ و ارزش

این شرکت آگهی استخدام فعال ندارد

مطالعات معدنی

مطالعه در کنار بهره وری مساوی خلق ارزش افزوده
(0)