اولین و تنها مرجع استخدام نیروی متخصص در معدن

موسسه معدن

اعتماد به نیروی جوان و تحصیل کرده
(0)
دنبال کردن

0 دیدگاه

به این کمپانی امتیاز دهید (هنوز دیدگاهی ندارد)

تعادل کار/زندگی
انطباق و رفتار
مدیریت ارشد
فرهنگ و ارزش

این شرکت آگهی استخدام فعال ندارد

موسسه معدن

اعتماد به نیروی جوان و تحصیل کرده
(0)