اولین و تنها مرجع استخدام نیروی متخصص در معدن

هادی نایبی

(0)
دنبال کردن
چیزی درباره شرکت

شرکت معدنی و صنعتی جهان نمو

مجتمع سنگ آهن سرخه دیزج استان زنجان

0 دیدگاه

به این کمپانی امتیاز دهید (هنوز دیدگاهی ندارد)

تعادل کار/زندگی
انطباق و رفتار
مدیریت ارشد
فرهنگ و ارزش

این شرکت آگهی استخدام فعال ندارد