اولین و تنها مرجع تخصصی کاریابی مهندسین معدن و زمین شناسی

اخبار

مروری بر صنعت معدن و پاسخ آن به بیماری کرونا (COVID-19)

مروری بر صنعت معدن و پاسخ آن به بیماری کرونا (COVID-19) و سه سناریوی اصلی که می تواند در ماه‌های آینده انجام شود. علی رغم چالش های آشکار، متخصصان منابع از هر جهتی که اقتصاد تغییر کند پاداش خوبی دریافت خواهند کرد. هر ساله، AltoPartners اطلاعات جمعیتی و دستمزد بیش از 20،000 مدیر و هیئت اجرایی شرکت‌های منابع دارای لیست

ادامه مطالعه