اولین و تنها مرجع استخدام نیروی متخصص در معدن

اطلس سنگ پارسیان

(0)
دنبال کردن
چیزی درباره شرکت

شرکت معدنی

دارای معادن مختلف از جمله سلستین واقع در استان های جنوبی کشور

0 دیدگاه

به این کمپانی امتیاز دهید (هنوز دیدگاهی ندارد)

تعادل کار/زندگی
انطباق و رفتار
مدیریت ارشد
فرهنگ و ارزش

پروفایل شرکت اطلس سنگ پارسیان