اولین و تنها مرجع استخدام نیروی متخصص در معدن

بالاست (شرکت مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن)

استخراج سنگ لاشه و تولید بالاست
(0)
دنبال کردن
چیزی درباره شرکت

تولید بالاست

0 دیدگاه

به این کمپانی امتیاز دهید (هنوز دیدگاهی ندارد)

تعادل کار/زندگی
انطباق و رفتار
مدیریت ارشد
فرهنگ و ارزش

پروفایل شرکت بالاست (شرکت مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن)

بالاست (شرکت مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن)

استخراج سنگ لاشه و تولید بالاست
(0)