اولین و تنها مرجع استخدام نیروی متخصص در معدن

تتیس زمین ساخت

اکتشاف صحیح و چابک
(0)
دنبال کردن
چیزی درباره شرکت

مشاوره و اجرای پروژه های معدنی

0 دیدگاه

به این کمپانی امتیاز دهید (هنوز دیدگاهی ندارد)

تعادل کار/زندگی
انطباق و رفتار
مدیریت ارشد
فرهنگ و ارزش

پروفایل شرکت تتیس زمین ساخت

تتیس زمین ساخت

اکتشاف صحیح و چابک
(0)