اولین و تنها مرجع استخدام نیروی متخصص در معدن

مهندسین مشاورمعدنی

(0)
دنبال کردن
چیزی درباره شرکت

شرکت مهندسی معدنی مشاور ،پی جوی اکتشاف ،حفاری، تخمین ذخیر، مدل سازی ،

0 دیدگاه

به این کمپانی امتیاز دهید (هنوز دیدگاهی ندارد)

تعادل کار/زندگی
انطباق و رفتار
مدیریت ارشد
فرهنگ و ارزش

این شرکت آگهی استخدام فعال ندارد