اولین و تنها مرجع استخدام نیروی متخصص در معدن

راه ابریشم سازان کوروش

تلاش، احترام، صداقت و پیشرفت
(0)
دنبال کردن

0 دیدگاه

به این کمپانی امتیاز دهید (هنوز دیدگاهی ندارد)

تعادل کار/زندگی
انطباق و رفتار
مدیریت ارشد
فرهنگ و ارزش

پروفایل شرکت راه ابریشم سازان کوروش

راه ابریشم سازان کوروش

تلاش، احترام، صداقت و پیشرفت
(0)