اولین و تنها مرجع استخدام نیروی متخصص در معدن

زمینو (zamino.org)

آموزش نو برای زمین نو
(0)
دنبال کردن
چیزی درباره شرکت

زمینو (ZAMINO.ORG) با شعار آموزش نو برای زمین نو در مهر ماه 1396 شروع به کار کرده است. این پایگاه بستری است برای آموزش های غیر حضوری در فضای مجازی برای آن دسته از کسانی که تشنه یادگیری با هزینه کمتر هستند.

0 دیدگاه

به این کمپانی امتیاز دهید (هنوز دیدگاهی ندارد)

تعادل کار/زندگی
انطباق و رفتار
مدیریت ارشد
فرهنگ و ارزش

این شرکت آگهی استخدام فعال ندارد

زمینو (zamino.org)

آموزش نو برای زمین نو
(0)