اولین و تنها مرجع استخدام نیروی متخصص در معدن

شرکت توسعه معدنی پویا

صنعت در هم زیستی با محیط زیست
(0)
دنبال کردن
چیزی درباره شرکت

فعال در زمینه راه اندازی و مشاوره کارخانجات فرآوری و استحصال فلزات

0 دیدگاه

به این کمپانی امتیاز دهید (هنوز دیدگاهی ندارد)

تعادل کار/زندگی
انطباق و رفتار
مدیریت ارشد
فرهنگ و ارزش

این شرکت آگهی استخدام فعال ندارد

شرکت توسعه معدنی پویا

صنعت در هم زیستی با محیط زیست
(0)