اولین و تنها مرجع استخدام نیروی متخصص در معدن

شرکت فنی مهندسی زرفرآور خاورمیانه

(0)
دنبال کردن
چیزی درباره شرکت

این شرکت فعال در زمینه مطالعات فرآوری مواد معدنی می باشد.

0 دیدگاه

به این کمپانی امتیاز دهید (هنوز دیدگاهی ندارد)

تعادل کار/زندگی
انطباق و رفتار
مدیریت ارشد
فرهنگ و ارزش

پروفایل شرکت شرکت فنی مهندسی زرفرآور خاورمیانه