اولین و تنها مرجع استخدام نیروی متخصص در معدن

شرکت معدن آرا فلات آریا

(0)
دنبال کردن
چیزی درباره شرکت

شرکت معدن آرا فلات آریا با هدف ایجاد یک بازوی اکتشافی قوی برای شرکت سرمایه‌گذاری آریا فاتح خاورمیانه به منظور پیشبرد سیاست‌های معدنی این شرکت در سال ۹۱ تأسیس شد. این شرکت با توجه به پیشینه کارشناسانش که همواره در زمره پیشتازان عرصه اکتشاف ذخایر معدنی کشور بوده‌اند و پروژه‌های بزرگ و مهمی را در سطح ملی، مدیریت و اجرا نموده‌اند، تأسیس شد تا در چهارچوب شرکت سرمایه‌گذاری آریا فاتح خاورمیانه نیز بتواند پیشتاز اکتشاف ذخایر معدنی کشور باشد و در راستای شکوفایی بخش معدن کشور گام‌های مؤثری بردارد و با کشف ذخایر معدنی جدید، بخصوص در مناطق محروم باعث توسعه اقتصادی، اجتماعی و محرومیت زدایی در این مناطق گردد.

0 دیدگاه

به این کمپانی امتیاز دهید (هنوز دیدگاهی ندارد)

تعادل کار/زندگی
انطباق و رفتار
مدیریت ارشد
فرهنگ و ارزش

پروفایل شرکت شرکت معدن آرا فلات آریا