اولین و تنها مرجع استخدام نیروی متخصص در معدن

شرکت مهندسی و مشاوره ای پارس اولنگ

از کشف کانه تا ساخت کارخانه
(0)
دنبال کردن

0 دیدگاه

به این کمپانی امتیاز دهید (هنوز دیدگاهی ندارد)

تعادل کار/زندگی
انطباق و رفتار
مدیریت ارشد
فرهنگ و ارزش

این شرکت آگهی استخدام فعال ندارد

شرکت مهندسی و مشاوره ای پارس اولنگ

از کشف کانه تا ساخت کارخانه
(0)