اولین و تنها مرجع استخدام نیروی متخصص در معدن

مجریان توسعه معادن آسیا

(0)
دنبال کردن

0 دیدگاه

به این کمپانی امتیاز دهید (هنوز دیدگاهی ندارد)

تعادل کار/زندگی
انطباق و رفتار
مدیریت ارشد
فرهنگ و ارزش

پروفایل شرکت مجریان توسعه معادن آسیا