اولین و تنها مرجع استخدام نیروی متخصص در معدن

شرکت کانی فراوران پیشرو

(0)
دنبال کردن
چیزی درباره شرکت

یک شرکت معدنی برای تکمیل کادر خود از واجدین شرایط دعوت بعمل می آورد

 

0 دیدگاه

به این کمپانی امتیاز دهید (هنوز دیدگاهی ندارد)

تعادل کار/زندگی
انطباق و رفتار
مدیریت ارشد
فرهنگ و ارزش

پروفایل شرکت شرکت کانی فراوران پیشرو