اولین و تنها مرجع استخدام نیروی متخصص در معدن

مجموعه معادن سرمک

معدن آهنگران / حفاری مغزه گیری
(0)
دنبال کردن
چیزی درباره شرکت

مجموعه معادن سرمک (آهنگران) جهت تکمیل کادر اکتشاف خود به حفاران مغزه گیری نیاز دارد.

 

 

0 دیدگاه

به این کمپانی امتیاز دهید (هنوز دیدگاهی ندارد)

تعادل کار/زندگی
انطباق و رفتار
مدیریت ارشد
فرهنگ و ارزش

این شرکت آگهی استخدام فعال ندارد

مجموعه معادن سرمک

معدن آهنگران / حفاری مغزه گیری
(0)