اولین و تنها مرجع استخدام نیروی متخصص در معدن

معدنی دماوند - مجتمع سرب دونا

(0)
دنبال کردن
چیزی درباره شرکت

واقع در ارتفاعات جاده چالوس به سمت نور

0 دیدگاه

به این کمپانی امتیاز دهید (هنوز دیدگاهی ندارد)

تعادل کار/زندگی
انطباق و رفتار
مدیریت ارشد
فرهنگ و ارزش

این شرکت آگهی استخدام فعال ندارد