اولین و تنها مرجع استخدام نیروی متخصص در معدن

مهندسین مشاور کان ایران

(0)
دنبال کردن
چیزی درباره شرکت

اکتشاف پیجویی استخراج زمین شناسی

0 دیدگاه

به این کمپانی امتیاز دهید (هنوز دیدگاهی ندارد)

تعادل کار/زندگی
انطباق و رفتار
مدیریت ارشد
فرهنگ و ارزش

مهندسین مشاور کان ایران آگهی استخدامی از 5 ارسال کردید