اولین و تنها مرجع استخدام نیروی متخصص در معدن

گروه فرزانگان

(0)
دنبال کردن
چیزی درباره شرکت

هلدینگ سرمایه گذاری معدنی و صنایع معدنی

0 دیدگاه

به این کمپانی امتیاز دهید (هنوز دیدگاهی ندارد)

تعادل کار/زندگی
انطباق و رفتار
مدیریت ارشد
فرهنگ و ارزش

این شرکت آگهی استخدام فعال ندارد