اولین و تنها مرجع استخدام نیروی متخصص در معدن

یاقوت کوه پنج سیرجان

(0)
دنبال کردن
چیزی درباره شرکت

اکتشاف و استخراج مس

0 دیدگاه

به این کمپانی امتیاز دهید (هنوز دیدگاهی ندارد)

تعادل کار/زندگی
انطباق و رفتار
مدیریت ارشد
فرهنگ و ارزش

پروفایل شرکت یاقوت کوه پنج سیرجان