اولین و تنها مرجع تخصصی کاریابی مهندسین معدن و زمین شناسی

پکیج‌های ارسال آگهی استخدامی

طلایی پلاس

150 هزار تومان

 • 90 روز عضویت
 • 1 آگهی استخدامی
 • 2 بالا آوردن آگهی استخدامی
 • 100 دانلود رزومه
 • نمایش آگهی استخدامی در 30 روز
 • کمپانی ویژه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد آیدی تلگرام ارسال رزومه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد شماره ارسال رزومه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد ایمیل ارسال رزومه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد شماره تماس
 • مشاهده آدرس فیلد در جزئیات رزومه
 • مشاهده آیدی تلگرام فیلد در جزئیات رزومه
 • 100 مشاهده اطلاعات تماس کارجو

شما امکان درج 1 آگهی استخدامی تک رده شغلی با امکان درج اطلاعات تماس جهت ارسال مستقیم رزومه در سایت و کانال تلگرام را خواهید داشت، و همچنین به تمامی امکانات سایت به مدت 90 روز دسترسی خواهید داشت.

طلایی

313 هزار تومان

 • 1 سال عضویت
 • 5 آگهی استخدامی
 • 10 بالا آوردن آگهی استخدامی
 • بینهایت دانلود رزومه
 • نمایش آگهی استخدامی در 45 روز
 • کمپانی ویژه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد آیدی تلگرام ارسال رزومه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد شماره ارسال رزومه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد ایمیل ارسال رزومه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد شماره تماس
 • مشاهده آدرس فیلد در جزئیات رزومه
 • مشاهده آیدی تلگرام فیلد در جزئیات رزومه
 • مشاهده بینهایت اطلاعات تماس کارجو

شما امکان درج 5 آگهی استخدامی تک رده شغلی در مدت یک سال را خواهید داشت و تمامی امکانات سایت برای شما فعال است. توجه نمایید اطلاعات تماس مستقیم شما در کانال تلگرام قرار نخواهد گرفت. همچنین 2 پوش نوتیفیکیشن برای شما ارسال خواهد شد.

چند رده شغلی پایه

1,500 هزار تومان

 • 60 روز عضویت
 • 1 آگهی استخدامی
 • 3 بالا آوردن آگهی استخدامی
 • بینهایت دانلود رزومه
 • نمایش آگهی استخدامی در 60 روز
 • کمپانی ویژه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد آیدی تلگرام ارسال رزومه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد شماره ارسال رزومه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد ایمیل ارسال رزومه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد شماره تماس
 • مشاهده آدرس فیلد در جزئیات رزومه
 • مشاهده آیدی تلگرام فیلد در جزئیات رزومه

توجه نمایید با انتخاب این پکیج شما امکان درج 2-10 رده شغلی را داشته اما هیچ گونه اطلاعات تماسی در کانال درج نمی‌گردد و اطلاعات ارسال رزومه از طریق سایت خواهد بود، همچنین 2 بار آگهی شما در کانال بالا آورده می‌شود و 3 بار پوش نوتیفیکیشن برای اعضا ارسال می‌گردد.

چند رده شغلی ویژه

3,000 هزار تومان

 • 90 روز عضویت
 • 1 آگهی استخدامی
 • 6 بالا آوردن آگهی استخدامی
 • بینهایت دانلود رزومه
 • نمایش آگهی استخدامی در 90 روز
 • کمپانی ویژه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد آیدی تلگرام ارسال رزومه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد شماره ارسال رزومه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد ایمیل ارسال رزومه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد شماره تماس
 • مشاهده آدرس فیلد در جزئیات رزومه
 • مشاهده آیدی تلگرام فیلد در جزئیات رزومه
 • مشاهده بینهایت اطلاعات تماس کارجو

توجه نمایید با انتخاب این پکیج شما امکان درج 2-15 رده شغلی را داشته اطلاعات تماس در کانال تلگرام قرار گرفته و 2 بار آگهی شما در کانال بالا آورده می‌شود و 3 بار پوش نوتیفیکیشن برای اعضا ارسال می‌گردد. 

نقره‌ای

80 هزار تومان

 • 30 روز عضویت
 • 1 آگهی استخدامی
 • بدون آگهی آگهی استخدامی ویژه
 • 1 بالا آوردن آگهی استخدامی
 • 100 دانلود رزومه
 • نمایش آگهی استخدامی در 20 روز
 • کمپانی ویژه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد آیدی تلگرام ارسال رزومه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد شماره ارسال رزومه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد ایمیل ارسال رزومه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد شماره تماس
 • مشاهده آدرس فیلد در جزئیات رزومه
 • مشاهده آیدی تلگرام فیلد در جزئیات رزومه
 • 100 مشاهده اطلاعات تماس کارجو

شما امکان درج 1 آگهی استخدامی تک رده شغلی با امکان درج اطلاعات تماس جهت ارسال مستقیم رزومه به خودتان فقط در سایت را خواهید داشت و یکبار پوش نوتیفیکیشن برای شما ارسال خواهد شد، و همچنین به تمامی امکانات سایت به مدت 30 روز دسترسی خواهید داشت.

طلایی

313 هزار تومان

 • 1 سال عضویت
 • 5 آگهی استخدامی
 • 3 آگهی استخدامی ویژه
 • 10 بالا آوردن آگهی استخدامی
 • بینهایت دانلود رزومه
 • نمایش آگهی استخدامی در 45 روز
 • کمپانی ویژه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد آیدی تلگرام ارسال رزومه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد شماره ارسال رزومه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد ایمیل ارسال رزومه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد شماره تماس
 • مشاهده آدرس فیلد در جزئیات رزومه
 • مشاهده آیدی تلگرام فیلد در جزئیات رزومه
 • مشاهده بینهایت اطلاعات تماس کارجو

شما امکان درج 5 آگهی استخدامی تک رده شغلی در مدت یک سال را خواهید داشت و تمامی امکانات سایت برای شما فعال است. توجه نمایید اطلاعات تماس مستقیم شما در کانال تلگرام قرار نخواهد گرفت. همچنین 2 پوش نوتیفیکیشن برای شما ارسال خواهد شد.

طلایی پلاس

150 هزار تومان

 • 90 روز عضویت
 • 1 آگهی استخدامی
 • 1 آگهی های استخدامی ویژه
 • 2 بالا آوردن آگهی استخدامی
 • 100 دانلود رزومه
 • نمایش آگهی استخدامی در 30 روز
 • کمپانی ویژه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد آیدی تلگرام ارسال رزومه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد شماره ارسال رزومه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد ایمیل ارسال رزومه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد شماره تماس
 • مشاهده آدرس فیلد در جزئیات رزومه
 • مشاهده آیدی تلگرام فیلد در جزئیات رزومه
 • 100 مشاهده اطلاعات تماس کارجو

شما امکان درج 1 آگهی استخدامی تک رده شغلی با امکان درج اطلاعات تماس جهت ارسال مستقیم رزومه در سایت و کانال تلگرام را خواهید داشت، و همچنین به تمامی امکانات سایت به مدت 90 روز دسترسی خواهید داشت.

چند رده شغلی پایه

1,500 هزار تومان

 • 60 روز عضویت
 • 1 آگهی استخدامی
 • 1 آگهی های استخدامی ویژه
 • 3 بالا آوردن آگهی استخدامی
 • بینهایت دانلود رزومه
 • نمایش آگهی استخدامی در 60 روز
 • کمپانی ویژه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد آیدی تلگرام ارسال رزومه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد شماره ارسال رزومه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد ایمیل ارسال رزومه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد شماره تماس
 • مشاهده آدرس فیلد در جزئیات رزومه
 • مشاهده آیدی تلگرام فیلد در جزئیات رزومه

توجه نمایید با انتخاب این پکیج شما امکان درج 2-10 رده شغلی را داشته اما هیچ گونه اطلاعات تماسی در کانال درج نمی‌گردد و اطلاعات ارسال رزومه از طریق سایت خواهد بود، همچنین 2 بار آگهی شما در کانال بالا آورده می‌شود و 3 بار پوش نوتیفیکیشن برای اعضا ارسال می‌گردد.

چند رده شغلی ویژه

3,000 هزار تومان

 • 90 روز عضویت
 • 1 آگهی استخدامی
 • 1 آگهی های استخدامی ویژه
 • 6 بالا آوردن آگهی استخدامی
 • بینهایت دانلود رزومه
 • نمایش آگهی استخدامی در 90 روز
 • کمپانی ویژه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد آیدی تلگرام ارسال رزومه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد شماره ارسال رزومه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد ایمیل ارسال رزومه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد شماره تماس
 • مشاهده آدرس فیلد در جزئیات رزومه
 • مشاهده آیدی تلگرام فیلد در جزئیات رزومه
 • مشاهده بینهایت اطلاعات تماس کارجو

توجه نمایید با انتخاب این پکیج شما امکان درج 2-15 رده شغلی را داشته اطلاعات تماس در کانال تلگرام قرار گرفته و 2 بار آگهی شما در کانال بالا آورده می‌شود و 3 بار پوش نوتیفیکیشن برای اعضا ارسال می‌گردد.