اولین و تنها مرجع استخدام نیروی متخصص در معدن

پکیج‌های ارسال آگهی استخدامی

زمرد

1,800,000 ریال

 • 90 روز عضویت
 • 1 آگهی استخدامی
 • 2 بالا آوردن آگهی استخدامی
 • 100 دانلود رزومه
 • نمایش آگهی استخدامی در 30 روز
 • کمپانی ویژه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد آیدی تلگرام ارسال رزومه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد شماره ارسال رزومه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد ایمیل ارسال رزومه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد شماره تماس
 • مشاهده آدرس فیلد در جزئیات رزومه
 • مشاهده آیدی تلگرام فیلد در جزئیات رزومه
 • 100 مشاهده اطلاعات تماس کارجو

شما امکان درج 1 آگهی استخدامی تک رده شغلی با امکان درج اطلاعات تماس جهت ارسال مستقیم رزومه در سایت و کانال تلگرام را خواهید داشت، و همچنین به تمامی امکانات سایت به مدت 90 روز دسترسی خواهید داشت.

طلایی

7,900,000 ریال

 • 1 سال عضویت
 • 5 آگهی استخدامی
 • 10 بالا آوردن آگهی استخدامی
 • بینهایت دانلود رزومه
 • نمایش آگهی استخدامی در 45 روز
 • کمپانی ویژه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد آیدی تلگرام ارسال رزومه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد شماره ارسال رزومه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد ایمیل ارسال رزومه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد شماره تماس
 • مشاهده آدرس فیلد در جزئیات رزومه
 • مشاهده آیدی تلگرام فیلد در جزئیات رزومه
 • مشاهده بینهایت اطلاعات تماس کارجو

شما امکان درج 5 آگهی استخدامی تک رده شغلی در مدت یک سال را خواهید داشت و تمامی امکانات سایت برای شما فعال است. توجه نمایید اطلاعات تماس مستقیم شما در کانال تلگرام قرار خواهد گرفت. همچنین 2 پوش نوتیفیکیشن برای شما ارسال خواهد شد.

چند رده شغلی پایه

15,000,000 ریال

 • 60 روز عضویت
 • 1 آگهی استخدامی
 • 3 بالا آوردن آگهی استخدامی
 • بینهایت دانلود رزومه
 • نمایش آگهی استخدامی در 60 روز
 • کمپانی ویژه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد آیدی تلگرام ارسال رزومه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد شماره ارسال رزومه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد ایمیل ارسال رزومه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد شماره تماس
 • مشاهده آدرس فیلد در جزئیات رزومه
 • مشاهده آیدی تلگرام فیلد در جزئیات رزومه

توجه نمایید با انتخاب این پکیج شما امکان درج 2-10 رده شغلی را داشته اما هیچ گونه اطلاعات تماسی در کانال درج نمی‌گردد و اطلاعات ارسال رزومه از طریق سایت خواهد بود، همچنین 2 بار آگهی شما در کانال بالا آورده می‌شود و 3 بار پوش نوتیفیکیشن برای اعضا ارسال می‌گردد.

چند رده شغلی ویژه

30,000,000 ریال

 • 90 روز عضویت
 • 1 آگهی استخدامی
 • 6 بالا آوردن آگهی استخدامی
 • بینهایت دانلود رزومه
 • نمایش آگهی استخدامی در 90 روز
 • کمپانی ویژه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد آیدی تلگرام ارسال رزومه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد شماره ارسال رزومه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد ایمیل ارسال رزومه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد شماره تماس
 • مشاهده آدرس فیلد در جزئیات رزومه
 • مشاهده آیدی تلگرام فیلد در جزئیات رزومه
 • مشاهده بینهایت اطلاعات تماس کارجو

توجه نمایید با انتخاب این پکیج شما امکان درج 2-15 رده شغلی را داشته اطلاعات تماس در کانال تلگرام قرار گرفته و 2 بار آگهی شما در کانال بالا آورده می‌شود و 3 بار پوش نوتیفیکیشن برای اعضا ارسال می‌گردد. 

طلایی

7,900,000 ریال

 • 1 سال عضویت
 • 5 آگهی استخدامی
 • 3 آگهی استخدامی ویژه
 • 10 بالا آوردن آگهی استخدامی
 • بینهایت دانلود رزومه
 • نمایش آگهی استخدامی در 45 روز
 • کمپانی ویژه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد آیدی تلگرام ارسال رزومه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد شماره ارسال رزومه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد ایمیل ارسال رزومه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد شماره تماس
 • مشاهده آدرس فیلد در جزئیات رزومه
 • مشاهده آیدی تلگرام فیلد در جزئیات رزومه
 • مشاهده بینهایت اطلاعات تماس کارجو

شما امکان درج 5 آگهی استخدامی تک رده شغلی در مدت یک سال را خواهید داشت و تمامی امکانات سایت برای شما فعال است. توجه نمایید اطلاعات تماس مستقیم شما در کانال تلگرام قرار خواهد گرفت. همچنین 2 پوش نوتیفیکیشن برای شما ارسال خواهد شد.

زمرد

1,800,000 ریال

 • 90 روز عضویت
 • 1 آگهی استخدامی
 • 1 آگهی های استخدامی ویژه
 • 2 بالا آوردن آگهی استخدامی
 • 100 دانلود رزومه
 • نمایش آگهی استخدامی در 30 روز
 • کمپانی ویژه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد آیدی تلگرام ارسال رزومه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد شماره ارسال رزومه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد ایمیل ارسال رزومه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد شماره تماس
 • مشاهده آدرس فیلد در جزئیات رزومه
 • مشاهده آیدی تلگرام فیلد در جزئیات رزومه
 • 100 مشاهده اطلاعات تماس کارجو

شما امکان درج 1 آگهی استخدامی تک رده شغلی با امکان درج اطلاعات تماس جهت ارسال مستقیم رزومه در سایت و کانال تلگرام را خواهید داشت، و همچنین به تمامی امکانات سایت به مدت 90 روز دسترسی خواهید داشت.

چند رده شغلی پایه

15,000,000 ریال

 • 60 روز عضویت
 • 1 آگهی استخدامی
 • 1 آگهی های استخدامی ویژه
 • 3 بالا آوردن آگهی استخدامی
 • بینهایت دانلود رزومه
 • نمایش آگهی استخدامی در 60 روز
 • کمپانی ویژه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد آیدی تلگرام ارسال رزومه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد شماره ارسال رزومه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد ایمیل ارسال رزومه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد شماره تماس
 • مشاهده آدرس فیلد در جزئیات رزومه
 • مشاهده آیدی تلگرام فیلد در جزئیات رزومه

توجه نمایید با انتخاب این پکیج شما امکان درج 2-10 رده شغلی را داشته اما هیچ گونه اطلاعات تماسی در کانال درج نمی‌گردد و اطلاعات ارسال رزومه از طریق سایت خواهد بود، همچنین 2 بار آگهی شما در کانال بالا آورده می‌شود و 3 بار پوش نوتیفیکیشن برای اعضا ارسال می‌گردد.

چند رده شغلی ویژه

30,000,000 ریال

 • 90 روز عضویت
 • 1 آگهی استخدامی
 • 1 آگهی های استخدامی ویژه
 • 6 بالا آوردن آگهی استخدامی
 • بینهایت دانلود رزومه
 • نمایش آگهی استخدامی در 90 روز
 • کمپانی ویژه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد آیدی تلگرام ارسال رزومه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد شماره ارسال رزومه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد ایمیل ارسال رزومه
 • ارسال آگهی استخدامی با فیلد شماره تماس
 • مشاهده آدرس فیلد در جزئیات رزومه
 • مشاهده آیدی تلگرام فیلد در جزئیات رزومه
 • مشاهده بینهایت اطلاعات تماس کارجو

توجه نمایید با انتخاب این پکیج شما امکان درج 2-15 رده شغلی را داشته اطلاعات تماس در کانال تلگرام قرار گرفته و 2 بار آگهی شما در کانال بالا آورده می‌شود و 3 بار پوش نوتیفیکیشن برای اعضا ارسال می‌گردد.