اولین و تنها مرجع استخدام نیروی متخصص در معدن

موسی فتحی (637 نمایش)

درخواست همکاری

فقط کارفرمایانی که پکیج تهیه کرده‌اند می‌توانند اطلاعات کارجو را ببینند.

اطلاعات عمومی

تحصیلات

کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی (ژئوتکنیک) 95-98

فوق لیسانس زمین¬شناسی مهندسی ، دانشگاه تبریز با معدل 22/17


90-94
لیسانس زمین شناسی، دانشگاه تبریز

 rnلیسانسrnزمین شناسی، دانشگاه تبریز

rnrn


سوابق شغلی

99
سدپایه بنا کارشناس

انجام مطالعات ژئوتکنیک خط سه مترو تبریز و مسئول آزمایشگاه خط سه مترو تبریز، آذربایجان شرقی، تبریز، 1399


98
پارس اولنگ کارشناس ارشد و نظارت معدن زیر زمینی مس چهارگنبد کرمان

کارشناسrnارشد و نظارت معدن زیر زمینی مس چهارگنبد کرمان


زمین فناوران پویا مطالعات زمین شناسی مهندسی معدن مس انجرد

مطالعاتrnزمین شناسی مهندسی معدن مس انجرد


97
زمین فناوران پویا مطالعات پایداری شیب دیواره¬های معدن مس غرب انجرد

مطالعاتrnپایداری شیب دیواره­های معدن مس غرب انجرد


96
زمین فناوران پویا مطالعات پایداری شیب دیواره¬های معدن مس سونگون

مطالعاتrnپایداری شیب دیواره­های معدن مس سونگون


زمین فناوران پویا مطالعات جامع هیدروژئولوژی معدن مس غرب انجرد

مطالعاتrnجامع هیدروژئولوژی معدن مس غرب انجرد


زمین فناوران پویا

عملیاتrnمیدانی mapping، درزه هاrnو گسل ها نمونه برداری و انجام تست های چکش اشمیت و پوینت لود و تحلیل سینماتیکrnگسیختگی ها در معدن مس انجرد


97
شرکت شرکت عمران راهور نیرو

بررسیrnو مطالعات ژئوتکتونیکی تونل سرای «آزادراه ارومیه- تبریز»


98
عمران ایستا

مسئولrnدفتر فنی، کنترل کیفی و مسئول ایمنی پروژه تحکیم بستر آب شیرین­کن بندر عباس باrnاستفاده از روش DSM و JET

جانشینrnسرپرست کارگاه، مسئول دفتر فنی و کنترل کیفی پروژه گودبرداری مروپارس اهواز، استانrnاهواز


مهارت ها و توانایی ها (علمی/ نرم افزاری)

FLAC, Plaxis, UDEC, RocPlane, SWedge, Slide, RocTopple, UnWedge, RockWorks, RocData, Dips, RocFall Clara, Surfer
95%

دوره های آموزشی/ تقدیرنامه ها

نرم افزار ( )

FLAC, Plaxis, UDEC, RocPlane, SWedge, Slide, RocTopple, UnWedge, RockWorks, RocData, Dips, RocFall Clara, Surfer


0 دیدگاه

به این رزومه امتیاز دهید (هنوز دیدگاهی ندارد)