اولین و تنها مرجع استخدام نیروی متخصص در معدن
فقط کارفرمایانی که پکیج تهیه کرده‌اند می‌توانند CV کارجو را دانلود کنند.

میثم یزدانی (639 نمایش)

دانش آموخته دانشگاه صنعتی امیرکبیر - رزومه پژوهشی و کاری قوی

رزومه

فقط کارفرمایانی که پکیج تهیه کرده‌اند می‌توانند اطلاعات کارجو را ببینند.

اطلاعات عمومی

سوابق شغلی

1395/1395
شرکت مهندسین مشاور پارس آسیا پی جو کارشناس اکتشاف

پی‌جویی و اکتشاف در محدودهrnبلده – یوش – دونا – میناک – جنوب نور – کجور – پل – لاشک – کشکک – کندلوس – ناصرآباد – چتن – آلگانت – مرزن‌آباد – پول – حسن‌آباد از طرف شرکت مهندسین مشاور پارس آسیا پی‌جو

rnrn


1396/1396
شرکت مهندسین مشاور پارس آسیا پی جو کارشناس اکتشاف

پی‌جویی و اکتشاف در منطقهrnکرمان – بردسیر – چهارگنبد – چوران – بیدخان از طرف شرکت مهندسین مشاور پارس آسیا پی‌جو

rnrn


1396/1396
شرکت مهندسین مشاور پیچاب کانسار کارشناس اکتشاف

پی‌جویی و اکتشاف در منطقه تکابrn– تخت سلیمان – زرشوران – دندی از طرف شرکت مهندسین مشاور پیچاب کانسار

rnrn


1397/1397
شرکت مهندسین مشاور کاوش کانسار کارشناس اکتشاف

پی‌جویی و اکتشاف در منطقه خور – حاجی‌آباد – بیاضه – رباط پشتrnبادام از طرف شرکت مهندسین مشاور کاوش کانسار

rnrn

نمونه برداری ژئوشیمیایی و کانی‌سنگینrnدر منطقه خور – حاجی‌آباد – بیاضه – رباط پشت بادام از طرف شرکت مهندسین مشاور کاوشrnکانسار

rnrn


1397/1397
شرکت مهندسین مشاور صدر جهان کارشناس اکتشاف

نمونه‌برداری لیتوژئوشیمیایی سیستماتیک در منطقهrnمیانه از طرف شرکت مهندسین مشاور صدر جهان


1393/1393
شرکت معدن فراور امداد کارآموز

کارآموزی در شرکت معدن فرآورrnامداد (معدن تراورتن حاجی‌آباد)

rnrn


1397/1399
قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) کارشناس ارشد نخبگان

کارشناس ارشد مدیریت نخبگان پژوهشکدهrnسازندگی خاتم الانبیاء(ص) از اردیبهشت سال 1397 الی فروردین 1399 (دریافت لوح تقدیرrnاز رئیس پژوهشکده).

rnrn


1399/1399
شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران سرپرست تیم اکتشاف

سرپرست تیم اکتشافی پروژهrnآنومالی چکینگ در منطقه سبزوار – جغتای – جاجرم از طرف شرکت مهندسین مشاور موننکو ایرانrnاردیبهشت 1399

rnrn


1399/1399
شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران سرپرست تیم اکتشاف

سرپرست تیم اکتشافی پروژه نمونهrnبرداری ژئوشیمیایی و کانی‌سنگین در منطقه بندرعباس – بشاگرد – میناب از طرف شرکت مهندسینrnمشاور موننکو ایران تیر 1399

rnrn


1399/1399
شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران سرپرست تیم اکتشاف

سرپرست تیم اکتشافی پروژه نمونهrnبرداری ژئوشیمیایی و کانی‌سنگین در منطقه ابوزیدآباد – بادرود – نظنز - کوه دم از طرف شرکت مهندسین مشاور موننکوrnایران مهر 1399

rnrn


1399/1399
شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران سرپرست تیم اکتشاف

سرپرست تیم اکتشافی پروژه پی‌جوییrnو اکتشاف در منطقه شهرکرد – سامان – فرخشهر از طرف شرکت مهندسین مشاور موننکو ایرانrnآبان 1399

rnrn


1399/1399
شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران سرپرست تیم اکتشاف

سرپرست تیم اکتشافی پروژه پی‌جوییrnو اکتشاف در منطقه لنگرود – لاهیجان – سیاهکل – ماسال – تالش از طرف شرکت مهندسین مشاور موننکو ایرانrnآذر 1399

rnrn


1399/1399
شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران سرپرست تیم اکتشاف

سرپرست تیم اکتشافی پروژه پی‌جوییrnو اکتشاف در منطقه بندرعباس – حاجی‌آباد از طرف شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران بهمن 1399

rnrn


1399/1400
شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران کارشناس اکتشاف

کارشناس اکتشاف معدن شرکتrnمهندسین مشاور موننکو ایران از فروردین سال 1399 تاکنون.

rnrn


1399/1399
شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران سرپرست تیم اکتشاف

سرپرست تیم اکتشافی پروژه پی‌جوییrnو آنومالی چکینگ در منطقه بشاگرد –rnمیناب از طرف شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران اسفند 1399

rnrn


1400/1400
شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران سرپرست تیم اکتشاف

سرپرست تیم اکتشافی پروژه پی‌جوییrnو آنومالی چکینگ در منطقه ابوزیدآباد – بادرودrn– نظنز - کوه دم از طرف شرکت مهندسین مشاور موننکوrnایران فروردین 1400

rnrn


1400/1400
شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران سرپرست تیم اکتشاف

سرپرست تیم اکتشافی پروژه پی‌جوییrnو آنومالی چکینگ در منطقه ماسال – شاندرمنrn– تالش از طرف شرکت مهندسین مشاور موننکو ایرانrnخرداد 1400

rnrn


1400/1400
شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران سرپرست تیم اکتشاف

سرپرست تیم اکتشافی پروژه پی‌جوییrnو اکتشاف در منطقه الموت قزوین از طرف شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران تیرrn1400

rnrn


1400/1400
شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران سرپرست تیم اکتشاف

سرپرست تیم اکتشافی پروژه پی‌جوییrnو اکتشاف در منطقه طارم – تاکستان – قزوین از طرف شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران مرداد 1400

rnrn


1400/1400
شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران سرپرست تیم اکتشاف

سرپرست تیم اکتشافی پروژهrnآنومالی چکینگ در منطقه تالش –rnآستارا – اردبیل از طرف شرکت مهندسین مشاور موننکو ایرانrnمهر 1400

rnrn


1400/1400
شرکت مهندسین مشاور کان آذین سرپرست تیم اکتشاف

سرپرست تیم اکتشافی پروژه نمونهrnبرداری لیتوژئوشیمیایی در محدوده سه گدار 1 و 2 (معدن دره زار) از طرف شرکت مهندسینrnمشاور کان آذین آذر 1400 الی دی 1400

rnrn


1400/1400
شرکت مهندسین مشاور کان آذین سرپرست تیم اکتشاف

سرپرست تیم اکتشافی پروژه نمونهrnبرداری لیتوژئوشیمیایی در محدوده پارچه قشلاق (آذربایجان شرقی - اهر) از طرف شرکتrnمهندسین مشاور کان آذین بهمن 1400 الی اسفند 1400

rnrn


1401/1401
شرکت خدمات اکتشافی کشور سرپرست تیم اکتشاف

سرپرست تیم اکتشافی پروژهrnعملیات شناسایی و پی جویی در منطقه بادرود از طرف شرکت خدمات اکتشافی کشور فروردینrn1401 الی اردیبهشت 1401

rnrn


1401/1401
شرکت خدمات اکتشافی کشور سرپرست تیم اکتشاف

سرپرست تیم اکتشافی پروژهrnعملیات شناسایی و پی جویی در منطقه جنوب کرمان (منوجان – قلعه گنج) از طرف شرکت خدماتrnاکتشافی کشور خرداد 1401 الی تیر 1401

rnrn


1401/1401
شرکت خدمات اکتشافی کشور سرپرست تیم اکتشاف

سرپرست تیم اکتشافی پروژه عملیات شناسایی و پی جوییrnدر منطقه اشتهارد از طرف شرکت خدمات اکتشافی کشور تیر 1401 الی مرداد 1401


1401/1401
شرکت مهندسین مشاور کان آذین سرپرست تیم اکتشاف

سرپرست تیم اکتشافی نمونه برداریrnلیتوژئوشیمیایی در محدوده براحمد جنوبی (کرمان - رابر) از طرف شرکت مهندسین مشاور کانrnآذین شهریور 1401 الی مهر 1401

rnrn


1401/1401
شرکت مهندسین مشاور کان آذین سرپرست تیم اکتشاف

سرپرست تیم اکتشافی پروژهrnآنومالی چکینگ در محدوده پارچه قشلاق (آذربایجان شرقی - اهر) از طرف شرکت مهندسینrnمشاور کان آذین مهر 1401

rnrn


1401/1401
شرکت مهندسین مشاور کان آذین سرپرست تیم اکتشاف

سرپرست تیم اکتشافی پروژه آنومالی چکینگ در محدوده سهrnگدار 1 و 2 (معدن دره زار) از طرف شرکت مهندسین مشاور کان آذین آبان 1401


1401/1401
شرکت زمین اکتشاف گستر کویر سرپرست تیم اکتشاف

سرپرست تیم اکتشافی پروژه عملیات شناسایی و پی جوییrnدر منطقه سمسوردر (سیستان و بلوچستان – بنت) از طرف شرکت زمین اکتشاف گستر کویر آبان 1401


1401/1401
شرکت مهندسین مشاور کان آذین سرپرست تیم اکتشاف

سرپرست تیم اکتشافی نمونه برداریrnلیتوژئوشیمیایی در محدوده ده سیاهان 1 (کرمان – رفسنجان) از طرف شرکت مهندسینrnمشاور کان آذین آذر 1401 الی دی 1401

rnrn


1401/1401
شرکت مهندسین مشاور کان آذین سرپرست تیم اکتشاف

سرپرست تیم اکتشافی نمونه برداری لیتوژئوشیمیایی درrnمحدوده ده سیاهان 2 (کرمان –rnرفسنجان) از طرف شرکت مهندسین مشاور کان آذین بهمن 1401 الی اسفند 1401


1402/1402
شرکت مهندسین مشاور کانسار پژوهان شمال غرب کارشناس اکتشاف

کارشناس اکتشاف در پروژه عملیاتrnشناسایی و پی جویی در پهنه اکتشافی خوانسار – گلپایگان از طرف شرکت مهندسینrnمشاور کانسار پژوهان شمال غرب مرداد 1402

rnrn


1402/1402
شرکت ایتوک کارشناس اکتشاف

کارشناس اکتشاف در پروژه عملیاتrnشناسایی و پی جویی در محدوده اکتشافی جنگسر (خوی) از طرف شرکت ایتوک شهریورrn1402

rnrn


1402/1402
شرکت مهندسین مشاور کان آذین سرپرست تیم اکتشاف

سرپرست تیم اکتشافی پروژهrnمطالعات شناسایی/پی جویی گوهرسنگ یاقوت در زون اکتشافی 2 کشور (استان های گلستان وrnمازندران) از طرف شرکت مهندسین مشاور کان آذین شهریور 1402 الی مهر 1402

rnrn


1402/1402
شرکت مهندسین مشاور کان آذین سرپرست تیم اکتشاف

سرپرست تیم اکتشافی پروژهrnمطالعات شناسایی/پی جویی گوهرسنگ یاقوت در زون اکتشافی 2 کشور (استان فارس) از طرفrnشرکت مهندسین مشاور کان آذین مهر 1402 الی آبان 1402

rnrn


1402/1403
شرکت رایا تجارت آرکا کارشناس اکتشاف

کارشناس اکتشاف معدن در شرکت رایاrnتجارت آرکا از مهر سال 1402 الی فروردین 1403.

rnrn


مهارت ها و توانایی ها (علمی/ نرم افزاری)

Datamine
90%
Geosoft
95%
SPSS
95%
+GS
95%
Matlab
70%
WINGSLIB
90%
GIS
80%
GCDkit
80%
Surfer
60%
Petrel
70%
RockWorks
50%

0 دیدگاه

به این رزومه امتیاز دهید (هنوز دیدگاهی ندارد)