اولین و تنها مرجع تخصصی کاریابی مهندسین معدن و زمین شناسی
فقط کارفرمایانی که پکیج تهیه کرده‌اند می‌توانند CV کارجو را دانلود کنند.

میثم یزدانی (352 نمایش)

دانش آموخته دانشگاه صنعتی امیرکبیر - رزومه پژوهشی و کاری قوی

رزومه

فقط کارفرمایانی که پکیج تهیه کرده‌اند می‌توانند اطلاعات کارجو را ببینند.

اطلاعات عمومی

سوابق شغلی

1395/1395
شرکت مهندسین مشاور پارس آسیا پی جو کارشناس اکتشاف

پی‌جویی و اکتشاف در محدودهrnبلده – یوش – دونا – میناک – جنوب نور – کجور – پل – لاشک – کشکک – کندلوس – ناصرآباد – چتن – آلگانت – مرزن‌آباد – پول – حسن‌آباد از طرف شرکت مهندسین مشاور پارس آسیا پی‌جو

rnrn


1396/1396
شرکت مهندسین مشاور پارس آسیا پی جو کارشناس اکتشاف

پی‌جویی و اکتشاف در منطقهrnکرمان – بردسیر – چهارگنبد – چوران – بیدخان از طرف شرکت مهندسین مشاور پارس آسیا پی‌جو

rnrn


1396/1396
شرکت مهندسین مشاور پیچاب کانسار کارشناس اکتشاف

پی‌جویی و اکتشاف در منطقه تکابrn– تخت سلیمان – زرشوران – دندی از طرف شرکت مهندسین مشاور پیچاب کانسار

rnrn


1397/1397
شرکت مهندسین مشاور کاوش کانسار کارشناس اکتشاف

پی‌جویی و اکتشاف در منطقه خور – حاجی‌آباد – بیاضه – رباط پشتrnبادام از طرف شرکت مهندسین مشاور کاوش کانسار

rnrn

نمونه برداری ژئوشیمیایی و کانی‌سنگینrnدر منطقه خور – حاجی‌آباد – بیاضه – رباط پشت بادام از طرف شرکت مهندسین مشاور کاوشrnکانسار

rnrn


1397/1397
شرکت مهندسین مشاور صدر جهان کارشناس اکتشاف

نمونه‌برداری لیتوژئوشیمیایی سیستماتیک در منطقهrnمیانه از طرف شرکت مهندسین مشاور صدر جهان


1393/1393
شرکت معدن فراور امداد کارآموز

کارآموزی در شرکت معدن فرآورrnامداد (معدن تراورتن حاجی‌آباد)

rnrn


1397/1399
قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) کارشناس ارشد نخبگان

کارشناس ارشد مدیریت نخبگان پژوهشکدهrnسازندگی خاتم الانبیاء(ص) از اردیبهشت سال 1397 الی فروردین 1399 (دریافت لوح تقدیرrnاز رئیس پژوهشکده).

rnrn


1399/1399
رکت مهندسین مشاور موننکو ایران کارشناس اکتشاف

سرپرست تیم اکتشافی پروژهrnآنومالی چکینگ در منطقه سبزوار – جغتای – جاجرم از طرف شرکت مهندسین مشاور موننکو ایرانrnاردیبهشت 1399

rnrn


1399/1399
شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران کارشناس اکتشاف

سرپرست تیم اکتشافی پروژه نمونهrnبرداری ژئوشیمیایی و کانی‌سنگین در منطقه بندرعباس – بشاگرد – میناب از طرف شرکت مهندسینrnمشاور موننکو ایران تیر 1399

rnrn


1399/1399
شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران کارشناس اکتشاف

سرپرست تیم اکتشافی پروژه نمونهrnبرداری ژئوشیمیایی و کانی‌سنگین در منطقه ابوزیدآباد – بادرود – نظنز - کوه دم از طرف شرکت مهندسین مشاور موننکوrnایران مهر 1399

rnrn


1399/1399
شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران کارشناس اکتشاف

سرپرست تیم اکتشافی پروژه پی‌جوییrnو اکتشاف در منطقه شهرکرد – سامان – فرخشهر از طرف شرکت مهندسین مشاور موننکو ایرانrnآبان 1399

rnrn


1399/1399
شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران کارشناس اکتشاف

سرپرست تیم اکتشافی پروژه پی‌جوییrnو اکتشاف در منطقه لنگرود – لاهیجان – سیاهکل – ماسال – تالش از طرف شرکت مهندسین مشاور موننکو ایرانrnآذر 1399

rnrn


1399/1399
شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران کارشناس اکتشاف

سرپرست تیم اکتشافی پروژه پی‌جوییrnو اکتشاف در منطقه بندرعباس – حاجی‌آباد از طرف شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران بهمن 1399

rnrn


1399/...
شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران کارشناس اکتشاف

کارشناس اکتشاف معدن شرکتrnمهندسین مشاور موننکو ایران از فروردین سال 1399 تاکنون.

rnrn


مهارت ها و توانایی ها (علمی/ نرم افزاری)

Datamine
90%
Geosoft
95%
SPSS
95%
+GS
95%
Matlab
70%
WINGSLIB
90%
GIS
80%
GCDkit
80%
Surfer
60%
Petrel
70%
RockWorks
50%

0 دیدگاه

به این رزومه امتیاز دهید (هنوز دیدگاهی ندارد)

تحصیلات
تجربه کاری
خلاصه ای از مهارت ها