اولین و تنها مرجع استخدام نیروی متخصص در معدن

محمد رحیمی (877 نمایش)

مهندس معدن

فقط کارفرمایانی که پکیج تهیه کرده‌اند می‌توانند اطلاعات کارجو را ببینند.

اطلاعات عمومی

تحصیلات

1394
دانشگاه یزد فارغ التحصیل - مهندسی استخراج معدن

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ: ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﻌﺪن ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﮐﺎﻣﻮ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي  Datamine  و  NPV و Comfar

 ﻫﻤﮑﺎرى در ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﻰ ﻃﺮح ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى ﻣﻌﺪن ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺳﺮاب ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح اﻗﺘﺼﺎدى ﻣﻌﺪن


مهارت ها و توانایی ها (علمی/ نرم افزاری)

نرم افزارهای (Office (Word,Excel,PowerPoint,Access,Publisher
100%
نرم افزارهای تخصصی طراحی و برنامه ریزی معدن : 5dPlanner-atamine(OP-RM-EM-UG) - Npv Scheduler
100%
نرم افزار تخصصی ارزیابی اقتصادی پروژه ها : Comfar
100%
نرم افزارهای مجموعه (Geovia(Surpac,Gems و نرم افزار برنامه ریزی تولید (Minesched)
50%
نرم افزار های AutoCad - Civil3d - After Effect-PhotoShop
100%
آشنایی با نرم فزارهای مکانیک سنگی و نقشه برداری
50%
تسلط کامل به عملیات نقشه برداری (دوربین لایکا) و نقشه کشی توسط نرم افزار Civil3D
100%
تسلط بر عملیات اجرایی معادن روباز و پیاده سازی طرح های معدنی (چالزنی ، آتشباری، بارگیری و باربری)
100%
طراحی الگوهای حفاری و آتشباری توسط نرم افزارهای Datamine (OP) , O-PitBlast
100%

0 دیدگاه

به این رزومه امتیاز دهید (هنوز دیدگاهی ندارد)