اولین و تنها مرجع استخدام نیروی متخصص در معدن
فقط کارفرمایانی که پکیج تهیه کرده‌اند می‌توانند CV کارجو را دانلود کنند.

رسام شاهی الیله (464 نمایش)

علاقه مند به کار،مشتاق به کسب تجربه،همراه با بازخورد موثّر و روحیه تیمی بالا دارم.

ژئو فیزیسین با متد گراویمتریک

فقط کارفرمایانی که پکیج تهیه کرده‌اند می‌توانند اطلاعات کارجو را ببینند.

اطلاعات عمومی

اهداف و برنامه های شغلی اینجانب به صورت تیتر وار به شرح زیر است: اجرای مرحله شناسایی سفره های عمیق آبهای زیرزمینی،منابع سوختهای میکروفسیلی و هیدروکربنی از ژئو فیزیک کاربردی به روش ماکرو گرانی سنجی مشترک با عملیّات مغناطیس سنجی و لرزه شناسی و یا  همگی با بهره گیری از نقشه های کارتوگرافی و ژئودزی و  یا نقشه های کوچک مقیاس  لرزه شناسی به روش انکساری و یا نقشه های ژئو الکتریک نزدیک سطحی،اجرای مرحله پی جویی انواع ذخایر معدنی و همچنین سفره های آبهای زیرزمینی،منابع سوختهای میکروفسیلی،فسیلی و هیدروکربنی در ژئو فیزیک به روش گرانی همراه با عملیّات مغناطیس سنجی و ژئو الکتریکی و همچنین تحقیقات زمین شناسی در این مرحله و نیزمشاورات،در احداث صنایع سنگین به کمک انواع عکسهای هوایی و یا نقشه های توپوگرافی؛ اجرای مرحله اکتشافات عمومی انواع ذخایر و کانسارهای معدنی،منابع آبهای زیرزمینی و هیدروکربنی از ژئو فیزیک به روش گرانی و مشترک با روشهای لرزه نگاری،مغناطیس سنجی و ژئو الکتریکی همچنین مشاورات،در اجرای انواع طرحهای مهندسی،عمرانی و زیست محیطی؛تماماً به کمک نقشه برداری و مشاهدات مستقیم زمین شناسی ; اجرای مرحله تفضیلی و تکمیلی باز اکتشافی انواع ذخایر و کانسارهای معدنی مخصوصاً کانسارهای سولفیدی و منابع آبهای زیرزمینی و هیدروکربنی از ژئو فیزیک به روش گرانی ژئو فیزیکی مشترک با روشهای ژئو شیمیایی با استفاده از نقشه ها و داده های زمین شناسی، ژئوفیزیکی و ژئو شیمیایی به جا مانده از مراحل پیشین و نیز مشاورات برای بازطراحی ها و باز اجراهای طرحهای مهندسی،عمرانی و زیست محیطی؛اجرای مرحله نظارتی در اکتشافات انواع ذخایر معدنی بالاخصّ ذخایر فلزّی با حفّاری چاههای اکتشافی(چاه پیمایی) گرانی با دسته روشهای چاه نگاری ژئو فیزیکی ازجمله: روش گرانی درون چاهی و روشهای رادیو اکتیویته مثل نگار چگالی،مشترک با چاه پیمایی های مغناطیسی و چاه پیمایی های ژئو اکتریکی و همچنین نظارت ها بر مرحله حین اجرای طرحهای مهندسی و عمرانی با حفر انواع کانالها،تونلها وچاهها و ایجاد انبارهای زیر زمینی و زیر سازی انواع جادّه ها با استفاده از داده برداری گرانی مستقّر در محل حفّاری و یا طول مسیر جادّه و به کمک انواع نقشه های ژئوتکنیکی،زمین شناسی مهندسی و همچنین مشاورات فیزیک کاربردی در ایمنی و نگهداری انواع طرحهای مهندسی،عمرانی و معدنی همراه با نظارت بر دستگاههای اندازه گیری فعّال؛اجرای مرحله نهایی و مطالعاتی اکتشافات ژئوفیزیکی به روش گرانی با کمک نمونه ها،نمودارها،،نگارها،مغزه ها،گمانه ها،چاهها، و ترانشه های زمین شناسی،ژئو تکنیکی و ژئو شیمیایی موجود.

تحصیلات

1399
موسّسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران فارغ التّحصیل

مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته ژئو فیزیک گرایش گرانی سنجی-روزانه


1382/7/15-1381/7/15
دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه مدیترانه شرقی [واقع در ترکیه،قبرس شمالی] ترک تحصیل

مقطع کارشناسی رشته مهندسی مکانیک گرایش خودرو

لینک گروه مهندسی مکانیک:About Us | Department of Mechanical Engineering - EMU


1379/4/30-1373/7/16
دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز فارغ التحصیل

مقطع کارشناسی ‍پیوسته رشته فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد- تمام وقت

لینک دانشکده علوم پایه:دانشکده علوم پایه (iau.ir)


از مهرماه1369-خردادماه1373
دبیرستان البرز دانشگاه [اصفهان] پایان تحصیلات متوسّطه نظری

دوره متوسّطه نظری رشته ریاضی فیزیک

از سال دوّم نظری تا سال چهارم نظری


مهارت ها و توانایی ها (علمی/ نرم افزاری)

برنامه کامپیوتری:کار با مجموعه دفتریM.S.Office
40%
زبان سطح پایین کامپیوتری:محاسبات عددی گرانی سنجی توسّط کدنویسی با MatLab
30%
زیر برنامه کامپیوتری کاربردی در ژئوفیزیک:شبیه سازی داده ها و رسم پروفیل و مدل دوبعدی گرانی با Grav-Mag Model
60%
زبان سطح پایین کامپیوتری:رسم فّنی عددی به کمک کدنویسی با MatCAD
0%
نظام طرّاحی و رسم خودکار به کمک کام‍پیوتر:AutoCAD
0%
آزمون تسلّط زبان انگلیسی (E.P.T)
0%
رسم مهندسی با دست
0%
ستاره شناسی
60%

0 دیدگاه

به این رزومه امتیاز دهید (هنوز دیدگاهی ندارد)