اولین و تنها مرجع تخصصی کاریابی مهندسین معدن و زمین شناسی
فقط کارفرمایانی که پکیج تهیه کرده‌اند می‌توانند CV کارجو را دانلود کنند.

رسام شاهی الیله (125 نمایش)

علاقه مند به کار،مشتاق به کسب تجربه،همراه با بازخورد موثّر و روحیه تیمی بالا دارم.

ژئو فیزیسین با متد گراویمتریک

فقط کارفرمایانی که پکیج تهیه کرده‌اند می‌توانند اطلاعات کارجو را ببینند.

اطلاعات عمومی

اهداف و برنامه های شغلی اینجانب به صورت تیتر وار به شرح زیر است: اجرای مرحله شناسایی سفره های عمیق آبهای زیرزمینی،منابع سوختهای میکروفسیلی و هیدروکربنی از ژئو فیزیک کاربردی به روش ماکرو گرانی سنجی مشترک با عملیّات مغناطیس سنجی و لرزه شناسی و یا  همگی با بهره گیری از نقشه های کارتوگرافی و ژئودزی و  یا نقشه های کوچک مقیاس  لرزه شناسی به روش انکساری و یا نقشه های ژئو الکتریک نزدیک سطحی،اجرای مرحله پی جویی انواع ذخایر معدنی و همچنین سفره های آبهای زیرزمینی،منابع سوختهای میکروفسیلی،فسیلی و هیدروکربنی در ژئو فیزیک به روش گرانی همراه با عملیّات مغناطیس سنجی و ژئو الکتریکی و همچنین تحقیقات زمین شناسی در این مرحله و نیزمشاورات،در احداث صنایع سنگین به کمک انواع عکسهای هوایی و یا نقشه های توپوگرافی؛ اجرای مرحله اکتشافات عمومی انواع ذخایر و کانسارهای معدنی،منابع آبهای زیرزمینی و هیدروکربنی از ژئو فیزیک به روش گرانی و مشترک با روشهای لرزه نگاری،مغناطیس سنجی و ژئو الکتریکی همچنین مشاورات،در اجرای انواع طرحهای مهندسی،عمرانی و زیست محیطی؛تماماً به کمک نقشه برداری و مشاهدات مستقیم زمین شناسی ; اجرای مرحله تفضیلی و تکمیلی باز اکتشافی انواع ذخایر و کانسارهای معدنی مخصوصاً کانسارهای سولفیدی و منابع آبهای زیرزمینی و هیدروکربنی از ژئو فیزیک به روش گرانی ژئو فیزیکی مشترک با روشهای ژئو شیمیایی با استفاده از نقشه ها و داده های زمین شناسی، ژئوفیزیکی و ژئو شیمیایی به جا مانده از مراحل پیشین و نیز مشاورات برای بازطراحی ها و باز اجراهای طرحهای مهندسی،عمرانی و زیست محیطی؛اجرای مرحله نظارتی در اکتشافات انواع ذخایر معدنی بالاخصّ ذخایر فلزّی با حفّاری چاههای اکتشافی(چاه پیمایی) گرانی با دسته روشهای چاه نگاری ژئو فیزیکی ازجمله: روش گرانی درون چاهی و روشهای رادیو اکتیویته مثل نگار چگالی،مشترک با چاه پیمایی های مغناطیسی و چاه پیمایی های ژئو اکتریکی و همچنین نظارت ها بر مرحله حین اجرای طرحهای مهندسی و عمرانی با حفر انواع کانالها،تونلها وچاهها و ایجاد انبارهای زیر زمینی و زیر سازی انواع جادّه ها با استفاده از داده برداری گرانی مستقّر در محل حفّاری و یا طول مسیر جادّه و به کمک انواع نقشه های ژئوتکنیکی،زمین شناسی مهندسی و همچنین مشاورات فیزیک کاربردی در ایمنی و نگهداری انواع طرحهای مهندسی،عمرانی و معدنی همراه با نظارت بر دستگاههای اندازه گیری فعّال؛اجرای مرحله نهایی و مطالعاتی اکتشافات ژئوفیزیکی به روش گرانی با کمک نمونه ها،نمودارها،،نگارها،مغزه ها،گمانه ها،چاهها، و ترانشه های زمین شناسی،ژئو تکنیکی و ژئو شیمیایی موجود.

تحصیلات

1399
موسّسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران فارغ التّحصیل

مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته ژئو فیزیک گرایش گرانی سنجی-روزانه


1382/7/15-1381/7/15
دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه مدیترانه شرقی [واقع در ترکیه،قبرس شمالی] ترک تحصیل

مقطع کارشناسی رشته مهندسی مکانیک گرایش خودرو

لینک گروه مهندسی مکانیک:About Us | Department of Mechanical Engineering - EMU


1379/4/30-1373/7/16
دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز فارغ التحصیل

مقطع کارشناسی ‍پیوسته رشته فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد- تمام وقت

لینک دانشکده علوم پایه:دانشکده علوم پایه (iau.ir)


از مهرماه1369-خردادماه1373
دبیرستان البرز دانشگاه [اصفهان] پایان تحصیلات متوسّطه نظری

دوره متوسّطه نظری رشته ریاضی فیزیک

از سال دوّم نظری تا سال چهارم نظری


مهارت ها و توانایی ها (علمی/ نرم افزاری)

برنامه کامپیوتری:کار با مجموعه دفتریM.S.Office
40%
زبان سطح پایین کامپیوتری:محاسبات عددی گرانی سنجی توسّط کدنویسی با MatLab
30%
زیر برنامه کامپیوتری کاربردی در ژئوفیزیک:شبیه سازی داده ها و رسم پروفیل و مدل دوبعدی گرانی با Grav-Mag Model
60%
زبان سطح پایین کامپیوتری:رسم فّنی عددی به کمک کدنویسی با MatCAD
0%
نظام طرّاحی و رسم خودکار به کمک کام‍پیوتر:AutoCAD
0%
آزمون تسلّط زبان انگلیسی (E.P.T)
0%
رسم مهندسی با دست
0%
ستاره شناسی
60%

0 دیدگاه

به این رزومه امتیاز دهید (هنوز دیدگاهی ندارد)