اولین و تنها مرجع استخدام نیروی متخصص در معدن
فقط کارفرمایانی که پکیج تهیه کرده‌اند می‌توانند CV کارجو را دانلود کنند.

محمد حضرتی میمنه (147 نمایش)

کارشناس کنترل پروژه

فقط کارفرمایانی که پکیج تهیه کرده‌اند می‌توانند اطلاعات کارجو را ببینند.

اطلاعات عمومی

سوابق شغلی

1393-1401
شرکت نفتی مهندسی و خدمات چاه پیمای مهران کارشناس کنترل پروژه
·        rnبررسی و کنترل بندهای قراردادی کارفرماها از لحاظ مسائل عمومی و محاسبات مالیrnمانند SSO, GPG, RPG, VAT, …
·        rnانتقال داده های قرارداد به نرم افزار صدور صورتحساب (IMS) و داده های صورتحسابهاrnبه فایل اکسل کارفرماها با دقت بالا
·        rnکنترل مدارک پشتیبان مانند تیکتهای عملیاتی، بارنامه های لجستیکی و ... و صدورrnصورتحساب براساس آنها
·        rnصدور فرم گردش صورتحسابها در سیستم اتوماسیون و پیگیری آنها در بخشهایrnعملیاتی، مهندسی و مالی شرکت و ارسال آن برای کارفرما
·        rnپیگیری صورتحساب ارسال شده در بخش مهندسی کارفرما و تایید آن
·        rnبروز کردن تیم مالی شرکت درمورد صورتحسابهایی که به بخش مالی کارفرما ارسالrnشده اند 
·        rnثبت میزان دریافتی از کارفرماها و انتقال آن به فایل اکسل کارفرماها و بررسیrnمیزان بالانس قراردادهای مختلف
·        rnتهیه گزارشات قابل فهم دوره ای و درخواستی بخشهای مختلف شرکت از میزان کارکرد،rnدریافت و صورتحسابهای صادر شده
·        rnبررسی و کنترل بندهای قراردادی پیمانکاران طرف قرارداد با شرکت
·        rnکنترل مدارک پشتیبان صورتحساب پیمانکاران و انتقال و ثبت آنها در فایل اکسلrnپیمانکاران
·        rnصدور فرم گردش صورتحساب پیمانکاران در سیستم اتوماسیون و پیگیری تاییدیه آنهاrnدر بخشهای عملیاتی و مهندسی شرکت
·        rnبروزکردن فایل اکسل پیمانکاران و ارسال صورتحساب آنها به همراه تاییدیه هایrnسیستم اتوماسیون به بخش مالی شرکت
·        rnثبت میزان پرداختی به پیمانکاران و انتقال آن به فایل اکسل پیمانکاران و بررسیrnمیزان بالانس قراردادهای مختلف
·        rnتهیه فرم اولویت پرداخت به پیمانکاران به صورت ماهیانه بر اساس بررسی فایل اکسلrnپیمانکاران و تصمیمات مدیر مهندسی شرکت

1386-1392
مجتمع معدنی وصنعتی فسفات اسفوردی بافق کارشناس معدن

·        rnنقشه برداری محوطه های معدنی

rnrn

·        rnطراحی پترن حفاری

rnrn

·        rnنظارت بر حفاری، آتشباری و حمل مواد معدنی


مرداد 1395- دی 1385
شرکت مهندسین عمران مارون کارشناس حفاری و تزریق

·        rnنظارت بر عملیات حفاری و تزریق پرده آب بند سد کارون 4


1384-1385
شرکت جهاد توسعه منابع آب کارشناس حفاری مکانیزه با RBM

·        rnهمراهی و نظارت بر عملیات حفاری مکانیزه شفت مایل در سد سیاه بیشه با دستگاه Raise Boring Machine


0 دیدگاه

به این رزومه امتیاز دهید (هنوز دیدگاهی ندارد)