اولین و تنها مرجع تخصصی کاریابی حوزه معدن و زمین شناسی

شرکت ها

کارفرما

heavy trade asras co
(0 بازبینی)

آگهی استخدامی نیست

KKEC
(0 بازبینی)

آگهی استخدامی نیست

KPS Co
(0 بازبینی)

1 آگهی استخدامی

mm nmm
(0 بازبینی)

آگهی استخدامی نیست

Pars Polad
(0 بازبینی)

آگهی استخدامی نیست

Reza Ghorban
(0 بازبینی)

آگهی استخدامی نیست

RMEHDI
(0 بازبینی)

آگهی استخدامی نیست

samin abzar sepahan
(0 بازبینی)

1 آگهی استخدامی

sorme
(0 بازبینی)

آگهی استخدامی نیست