اولین و تنها مرجع استخدام نیروی متخصص در معدن

شرکت ها

نام کارفرما - شرکت

Kan Iran
(0 بازبینی)

آگهی استخدامی نیست

KPS Co
(0 بازبینی)

1 آگهی استخدامی

Persol
(0 بازبینی)

یک درخواست جدید برای 11

آترا تهویه
(0 بازبینی)

1 آگهی استخدامی

آراد گهر مهام جنوب
(0 بازبینی)

آگهی استخدامی نیست

آرشان شهاب چاوش
(0 بازبینی)

1 آگهی استخدامی

آرکا صنعت
(0 بازبینی)

1 آگهی استخدامی

آرمه طرح پارسیان
(0 بازبینی)

آگهی استخدامی نیست

آريا فاتح
(0 بازبینی)

آگهی استخدامی نیست