اولین و تنها مرجع استخدام نیروی متخصص در معدن

شرکت بین المللی اسمیران

Esmiran Int. Trading Co.
(0)
دنبال کردن
چیزی درباره شرکت

Esmiran International Trading Company was first established in 1994. Its pioneers, Moshtaghi family, before the establishment of the company were among the very well known groups that were in trade with different countries of the region. Esmiran Int. Trading Company is a holding family company with range of activities from Trading, Telecom, Health Care, Agriculture and Construction. Although all the activities are under Esmiran’s umbrella, however each are respectable separate entities in their respective fields.

0 دیدگاه

به این کمپانی امتیاز دهید (هنوز دیدگاهی ندارد)

تعادل کار/زندگی
انطباق و رفتار
مدیریت ارشد
فرهنگ و ارزش

شرکت بین المللی اسمیران آگهی استخدامی از 3 ارسال کردید