اولین و تنها مرجع استخدام نیروی متخصص در معدن

شرکت اسپیر

خدمات معدنکاری اسپیر
(0)
دنبال کردن
چیزی درباره شرکت

اسپیر، در فروردین ماه 1385، تحت شماره 19235 در اداره ثبت شرکت های تبریز به ثبت رسیده است. جهت گیری کاری شرکت، طراحی و اجرای گستره وسیعی از پروژه های معدنی (اکتشاف، طراحی استخراج و فرآوری مواد معدنی)، مهندسی ژئوتکنیک و خدمات زیست محیطی به صنایع بوده است . در حال حاضر، ساختار شرکت برای پرداختن به اهداف فوق تخصصی تر شده و اهداف چند گانه فوق، در قالب چهار شرکت مستقل (خدمات معدنکاری اسپیر، اسپیرآران، زمین آزمای اسپیر و محیط سبز اسپیر ) تعقیب می شود. این شرکت ها در قالب “کنسرسیوم” همکار بوده و تحت عنوان “گروه اسپیر” فعالیت می کنند. گروه اسپیر، یک سازمان چند منظوره و هدفمند است که از کارشناسان خبره، تکنسین های آزمایشگاهی و صحرایی حائز صلاحیت حرفه ای و گروه عملیات دفتری (دفتر فنی و مجموعه پشتیبانی) برای مدیریت و اجرای پروژه ها بهره می گیرد، که با تلفیق توانایی های فنی و تجربیات کاری خود، سعی در ارائه کیفی ترین خدمات به کارفرمایان دارند.

0 دیدگاه

به این کمپانی امتیاز دهید (هنوز دیدگاهی ندارد)

تعادل کار/زندگی
انطباق و رفتار
مدیریت ارشد
فرهنگ و ارزش

شرکت اسپیر آگهی استخدامی از 2 ارسال کردید

شرکت اسپیر

خدمات معدنکاری اسپیر
(0)