اولین و تنها مرجع استخدام نیروی متخصص در معدن

فکور مغناطیس اسپادانا

از خاک گهر میسازیم
(0)
دنبال کردن
چیزی درباره شرکت

طراحی و ساخت تجهیزات فرآوری معدنی و سیستم های انتقال مواد

0 دیدگاه

به این کمپانی امتیاز دهید (هنوز دیدگاهی ندارد)

تعادل کار/زندگی
انطباق و رفتار
مدیریت ارشد
فرهنگ و ارزش

فکور مغناطیس اسپادانا آگهی استخدامی از 3 ارسال کردید

فکور مغناطیس اسپادانا

از خاک گهر میسازیم
(0)