اولین و تنها مرجع استخدام نیروی متخصص در معدن

مركز پژوهشی های صنعتی و معدنی نویان

(0)
دنبال کردن

0 دیدگاه

به این کمپانی امتیاز دهید (هنوز دیدگاهی ندارد)

تعادل کار/زندگی
انطباق و رفتار
مدیریت ارشد
فرهنگ و ارزش

پروفایل شرکت مركز پژوهشی های صنعتی و معدنی نویان