اولین و تنها مرجع استخدام نیروی متخصص در معدن

شرکت پویش معادن ذوب آهن

(0)
دنبال کردن
چیزی درباره شرکت

شرکت پویش معادن ذوب آهن  با هدف پشتیبانی از برنامه های شرکت مادر از طریق سرمایه گــــــذاری در معادن و اکتشاف، استخراج و فرآوری ذخائر معدنی و تامین مواد اولیه و موردنیاز تأسیس گردید

0 دیدگاه

به این کمپانی امتیاز دهید (هنوز دیدگاهی ندارد)

تعادل کار/زندگی
انطباق و رفتار
مدیریت ارشد
فرهنگ و ارزش

شرکت پویش معادن ذوب آهن آگهی استخدامی از 2 ارسال کردید