اولین و تنها مرجع استخدام نیروی متخصص در معدن

شرکت صنعت روی زنگان

(0)
دنبال کردن
چیزی درباره شرکت

فرآوری مواد معدنی واقع در زنجان

0 دیدگاه

به این کمپانی امتیاز دهید (هنوز دیدگاهی ندارد)

تعادل کار/زندگی
انطباق و رفتار
مدیریت ارشد
فرهنگ و ارزش

پروفایل شرکت شرکت صنعت روی زنگان